Bu platformda dua isteme, dua isteklerini okuma gibi durumlardan yararlanabilmeniz için kayıt olmanız ve giriş yapmanız gerekmektedir.

Giriş / Kayıt

Platform Hakkında Bilgi

Bu maneviyat ve huzur dolu platformumuzda birbirinizi görmeden, tanımadan, ismini bilmeden dua isteğinde bulunabilir ve dua okuyabilirsiniz. İslami usüllere uygun olarak hazırlanan bu platformumuzda kardeşler, hiç bir şekilde birbiri ile iletişime geçemez, sohbet edemez, profillerini ve bilgilerini göremez.
Ayrıca; Kur'an-ı Kerim'i ve Esma'ül Hüsna'yı okuyup dinleyebilir, tesbihat yapabilirsiniz.

Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Dua İçeriği

Niyetim için dua okuyabilir misiniz

Arapça Okunuşu

Allâhümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ seyyidinâ Muhammedinillezi tenhallü bihil’ükadü, ve tenfericü bihil’kürabü, ve tükdâ bihil’havâicü, ve tünâlü bihir’regâibü, ve hüsnül’havâtimi, ve yüsteskal’ğamâmü bivechihil’ kerimi, ve alâ âlihi ve sahbihî fi külli lemhatin ve nefesin biaded-i külli mâ’lûmin lek.

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
4,444/4029 defa okundu.

(Ey Muhammed!) De ki: "Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin!"

(Furkân Sûresi, 25/77)

Mahkeme...Allah Rızası İçin... Müminin mümine gıyabında günahsız ağızlarla yaptığı duanızı kardeşinizden esirgemeyin... 10 dakika önce

Dua İçeriği

Kardeslerim yakında davam var.Çok çaresizim bütün sıkıntılardan inşiraha erip, berat edebilmek için dualarınızı esirgemeyin. Allah(CC) hepinizden razı olsun.

Arapça Okunuşu

Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
1,000/477 defa okundu.

Dua İçeriği

Huzurlu, saygılı, sevgi dolu bir yuva nasip et Allahım...

Arapça Okunuşu

Vellezine yekulune Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yuniv vec'alna lil muttekîne imama.

Türkçe Meali

Göster
Okudum Gönder
en-nafi

92. En-Nafi

Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan

Hacetlerimizin ve dualarımızın kabulu için 34 dakika önce

Dua İçeriği

Ben de dahil olmak üzere inanan bütün müslüman din kardeşlerimizin hayırlısıyla dualarımızın kabulü ve sıkıntılarımızdan kurtulmak için ;

Arapça Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm

Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
100,000/11451 defa okundu.

Hatim Kardeşliği

Yalnızca Allah Rızası İçin Okunan Hatimimize Katılın.

Hatime Katıl

Evlilik için hayırlısıyla 2 saat önce

Dua İçeriği

Selamün aleyküm din kardeşlerim benim sevdiğime kavuşmam için sizlerinde duasına ihtiyacım var 313 Ayet-el Kürsi kişi başı 1 tane okursanız çok mutlu edersiniz bu kardeşinizi de haklarınızı helal edin okumayan basmasın vebali var Hüseyın Kızı niyetine diye okuyun Allah razı olsun şimdiden benimde dualarımdasınız hepinizin kalbinden 'ne dileği geçiyorsa Rabbim Kun Feyekun ayeti yüzü suyu hürmetine sizinde yüzünüzü güldürsün inşaAllah Amin

Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih, ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi'şey'in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard, ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle
313/44 defa okundu.

Eşimin Kötü alışkanlıklarını bırakması için (17:15)

Dua İçeriği

Kardeşlerim eşim gülüzar oğlu Mustafanın kötü alışkanlıklarını bırakması ve tiksinmesi kötü alışkanlıklarına nefsi körelmesi niyetiyle Salavat [(ve huvel kaviyyul aziz)]salavat Allahümme İnşaAllah amin amin. okumayan basmasın lütfen vebali var Allah hepimizin duasını kabul etsin.

Arapça Okunuşu

Salavat [(ve huvel kaviyyul aziz)] salavat Allahümme İnşaAllah amin amin.


0 Okudum Gönder Ekle

Dua İçeriği

Rabbimin izniyle inşaAllah sıkıntıdan hayırlısıyla feraha kavuşmam için çok ama çok sıkıntıdayım arkadaşlar Allah rızası için sizin içten ettiğiniz dualara ihtiyacım var.Önce Allah'tan sonra sizin okuyacağınız dualardan istiyorum inşaAllah

Arapça Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhul azîmul halîmu, Lâ ilâhe illallâhu Rabbül arşil azîmi Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvati ve Rabbül ardi ve Rabbül arşil kerîmi.

Türkçe Meali

Göster
0 Okudum Gönder Ekle

Daha Çok Dua İsteği Göster