1. Fatiha 7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.

2. Bakara 286 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 1. cüzdedir.

3. Al-i İmran 200 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 3. cüzdedir.

4. Nisa 176 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 4. cüzdedir.

5. Maide 120 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 6. cüzdedir.

6. Enam 165 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 7. cüzdedir.

7. Araf 206 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 8. cüzdedir.

8. Enfal 75 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 9. cüzdedir.

9. Tevbe 129 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 10. cüzdedir.

10. Yunus 109 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 11. cüzdedir.

11. Hud 123 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.

12. Yusuf 111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 12. cüzdedir.

13. Rad 43 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.

14. İbrahim 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 13. cüzdedir.

15. Hicr 99 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.

16. Nahl 128 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 14. cüzdedir.

17. İsra 111 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.

18. Kehf 110 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 15. cüzdedir.

19. Meryem 98 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.

20. Taha 135 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 16. cüzdedir.

21. Enbiya 112 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.

22. Hac 78 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 17. cüzdedir.

23. Müminun 118 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.

24. Nur 64 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.

25. Furkan 77 ayettir,Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 18. cüzdedir.

26. Şuara 227 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.

27. Neml 93 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 19. cüzdedir.

28. Kasas 88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.

29. Anketbut 69 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 20. cüzdedir.

30. Rum 60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.

31. Lokman 34 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.

32. Secde 30 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.

33. Azhab 73 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 21. cüzdedir.

34. Sebe 54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.

35. Fatır 45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.

36. Yasin 83 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 22. cüzdedir.

37. Saffat 182 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.

38. Sad 88 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.

39. Zümer 75 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 23. cüzdedir.

40. Mümin 85 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.

41. Fussilet 54 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 24. cüzdedir.

42. Şura 53 ayettir, Mekke şehrindeindirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.

43. Zuhruf 89 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.

44. Duhan 59 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.

45. Casiye 37 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 25. cüzdedir.

46. Ahkaf 35 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

47. Muhammed 38 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

48. Fetih 29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

49. Hucurat 18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

50. Kaf 45 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

51. Zariyat 60 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 26. cüzdedir.

52. Tur 49 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

53. Necm 62 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

54. Kamer 55 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

55. Rahman 78 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

56. Vakia 96 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

57. Hadıd 29 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 27. cüzdedir.

58. Mücadele 22 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

59. Haşr 24 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

60. Mümtehine 13 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

61. Saf 14 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

62. Cuma 11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

63. Münafikun 11 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

64. Tegabun 18 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

65. Talak 12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

66. Tahrim 12 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 28. cüzdedir.

67. Mülk 30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

68. Kalem 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

69. Hakka 52 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

70. Mearic 44 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

71. Nuh 28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

72. Cin 28 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

73. Müzemmil 20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

74. Müddesir 56 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

75. Kıyame 40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

76. İnsan 31 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

77. Mürselat 50 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 29. cüzdedir.

78. Nebe 40 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

79. Naziat 46 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

80. Abese 42 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

81. Tekvir 29 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

82. İnfitar 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

83. Mutaffifın 36 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

84. İnşikak 25 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

85. Büruc 22 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

86. Tarık 17 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

87. Ala 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

88. Gaşiye 26 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

89. Fecr 30 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

90. Beled 20 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

91. Şems 15 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

92. Leyl 21 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

93. Duha 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

94. İnşirah 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

95. Tin 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

96. Alak 19 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

97. Kadir 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

98. Beyyine 8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

99. Zilzal 8 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

100. Adiyat 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

101. Karia 11 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

102. Tekasür 8 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

103. Asr 3 ayettir, Mekkeşehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

104. Hümeze 9 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

105. Fil 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

106. Kureyş 4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

107. Maun 7 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

108. Kevser 3 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

109. Kafirun 6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

110. Nasr 3 ayettir, Medine şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

111. Tebbet 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

112. İhlas 4 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

113. Felak 5 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.

114. Nas 6 ayettir, Mekke şehrinde indirilmiştir ve Kur'an-ı Kerim'de 30. cüzdedir.