Ezber Testi Uygulaması (İnternetsiz)

Soru: 1/99 D:0 Y:0

Esma'ül Hüsna'da 99. sıradadır.
Er-Reşid isminden sonra gelir.