Dua Kitabı


4 dua bulundu.

Günahlardan Af İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Arapça Okunuşu

Esteğfirullâhel azîmellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûme ve etûbu ileyhi.

Türkçe Meali

Diri ve zatıyla kâim olan, O'ndan başka hakkıyla ibadet edilecek başka bir ilah olmayan yüce Allah'tan bağışlanma diler ve O'na tövbe ederim.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Gıybet Etmenin Keffareti Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Gıybet etmenin keffâreti, gıybet ettiği kimse için istiğfar etmek ve onunla helallaşmaktır. Oturduğu yerden kalkmadan, bu düâyı üç defa okur

Arapça Okunuşu

Allahümmağfir lehü verhamhü ve tecâvez anhü vec’al mâ kulnâ fîhi keffâreten li-zünûbihî ve kurbeten ve zülfâ bi-rahmetike yâ erhamer-râhimin

Türkçe Meali

Yâ Rabbi, onu mağfiret eyle, ona merhamet eyle, ona merhamet eyle, yaptıklarını bağışla, hakkında konuştuklarımızı günahlarına keffâret, kurbet ve zülfâ eyle. Rahmetinle, ey erhamer-râhimîn


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Af için Ayet Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Al-i İmran 16.Ayet

Arapça Okunuşu

Ellezine yekulune Rabbena innena amenna fağfir lena zunubena ve kina azaben nâr.

Türkçe Meali

Ey Rabbimiz! İman ettik; bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru!


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Günahtan Arınmak İçin Tevbe İstiğfar Af Duaları

Dua İçeriği

Müslim, Dua, 73

Arapça Okunuşu

Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hayru men zekkaha ente veliyyüha ve mevlaha

Türkçe Meali

Allah'ım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (hertürlü kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste