Dua Kitabı


5 dua bulundu.

Hastaya Okunacak Bir Dua Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

İmsehil' be 'se, Rabbennasi; biyedikeş'-şifaü la kaşife lehü illa ente

Türkçe Meali

Ey insanların Rabbi olan Rabbim! Bu hasta kuluna şifalar ver. Çünkü Şifa senin kudret elindedir. Senden başka ona şifa verebilecek yoktur.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hastalıklardan korunmak için Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

Allahümme inni es’elüke’l -afiyete fi’d- dünya ve’l ahirati, Allahümme inni es’elüke’l-afve ve’l afiyete fi dini ve dünyaye ve ehli ve mali, Allahümmestur avrati ve amin rav’ati.Allahümmehfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min favki ve e’uzü bi-azamatike en uğtale min tahti.Allahümme ağnini bi!l-ilmi ve zeyyinni bi’l-hilmi ve kerrimni bi’t-takva ve cemmilni bi’l-afiyeti

Türkçe Meali

Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim.Allah’ım,Senden, dinim,dünyam,çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim.Allah’ım,ayıplarımı kapat,beni, korkularımdan güvene kavuştur.Allah’ım,beni önümden,arkamdan,sağımdan,solumdan, ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan,kötülüklerden koru.gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekden,yere vurulmakdan,senin yüceliğine sığınırım.Allah’ım, beni ilim ile zenginleştir,hilm ile süsle,takva ile kereme kavuştur.afiyetle güzelleştir.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Güçsüz düşenin okuyacağı dua Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Kabise bin muharik (r.a) isimli sahabi bir gün Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) gelerek ''ya RasülAllah yaşım ilerledi,bazı şeyleri yapamaz hale geldim,aciz ve güçsüz düştüm,bana faydalı olacak bir tavsiyede bulunun.'' dedi. Rasül-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap verdi:

"Akşam namazından sonra ,Dünya hayatın için,şu duayı 3 kere okumaya devam et.çünkü ona devam edenler felç,baras (deri hastalığı)ve cüzzam gibi (insanı güçsüz düşüren tüm) hastalıklardan,elem ve kederden emin olurlar"

Arapça Okunuşu

SübhanAllahi ve bi hamdihi,sübhanAllahi'l-azım,lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-azım.

Türkçe Meali

Allah-ı hamd ile tesbih ederim,yüce Allah'ı tesbih ederim.güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır ki, O ,çok yüce ve büyüktür


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Ateşlenme, ağrılar ve sancılar için Hastalık ve Hastalar İçin

Dua İçeriği

Hz. İbni Abbas (R.A), şöyle anlatıyor:
Hz. Peygamber Aleyhisselam şiddetli ağrı ve sancılarda ve ateşli hastalıklarda bize şu duayı okumamızı emir ve tavsiye buyurdulardı

Arapça Okunuşu

Bismillahil'kerim, e'üzü billahil' Aziym, min şerri külli ırkın naârin ve min şerri harrinnâr.

Türkçe Meali

Yüce Allah'ın adıyla. Amansız ağrı ve sızıların tümünün şerrinden (zararından) ve cehennemin amansız, helak edici ateşinin(azabının) şerrinden Aziym olan, Ulu Allah'a sığınırım.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste

Hasta yakını tarafından okunacak Hastalık ve Hastalar İçin

Arapça Okunuşu

Allahümme ezhibi’l-be’se, rabbennasi eşfi ve ent’ş-şafi la şifae illa şifaüke,şifaen la yuğadirü sekama

Türkçe Meali

Allah’ım, ey insanların Rabbi bu hastanın ızdırabını dindir,onu şifaya kavuştur.senden başka şifa verici yokdur,öyle bir şifa verki,bir daha hastalık çekmesin.


Sevdiklerime Ekle Kardeşlerden iste